Opti
Meie tööpõhimõtted
Mida õpetada?
Kuidas õpetada?
Käitumuslike muutuste saavutamine
Kliendisuhted
Indrek Rahi
Martin Tiidelepp
Triinu Praks
Kaido Kubri
Kasutaja
Salasõna

Inimene õpib efektiivselt eelkõige oma kogemusest

Meie koolituste peamiseks töömeetodiks on kogemusõpe, s.t, õppimine lähtub osalejate enda kogemusest ning kohapeal läbi tehtud praktilistest ülesannetest ja harjutustest.

1.    Kursuse selgrooks on praktilised harjutused ja simulatsioonid.  Mängitakse läbi nii oskuse õppimiseks vajalikke testsituatsioone kui reaalseid tööolukordi.

2.    Tegevuste järel analüüsitakse tulemusi ning osalejad saavad tagasisidet oma käitumise mõju kohta.

3.    Otsitakse seoseid reaalse eluga, saadud kogemus üldistatakse rusikareegliteks.

4.    Koostatakse praktilised näpunäited analoogilistes olukordades käitumiseks.

5.    Laiendatakse õpitud oskuste kasutusareaali ning nähakse seoseid tööalaste ning isiklike situatsioonide vahel.