Opti
Juhtimiskompetentsid
Koostöökompetentsid
Teeninduskompetentsid
Müügikompetentsid
Kasutaja
Salasõna

Praktilise juhtimise treeningud

Paljusid juhte üllatab, kui pikk ja vaevaline on tee teadmisest selle kasuliku rakendamiseni.  Üks probleemi põhjuseid on, et käitumist juhib teine aju osa kui see, mis õppimisega tegeleb.  Pakume praktiliste meetodite abil juhtidele võimaluse ehitada sild juhtimisteooria ja reaalsuse vahele. 

 

Treeningute tulemusena suudavad osalejad paremini rakendada olemasolevaid ja uusi juhioskusi ning paraneb nende juhtimisefektiivsus.

 

Kõige sagedamini oleme praktilise juhtimise treeningutel kasutanud järgmisi arengumudeli mooduleid:

·  Enda juhtimise oskused     ·  Mõtlemisoskused    · Eneseväljendusoskused

·  Teiste mõistmine             ·  Kuulamine             ·  Konfliktide lahendamine

·  Enesekehtestamine          ·  Probleemide lahendamine ja otsustamine

·  Eesmärgistamine ja planeerimine            ·  Läbirääkimisoskused

 

Treeningutel puudutame vastavalt kliendi vajadustele ka järgmisi juhtimisspetsiifilisi valdkondi:

1.  Delegeerimine

Osalejad teadvustavad, mis määrab delegeerimise edukuse ning õpivad oma käitumist vastavalt reguleerima.  Analüüsides juhtide käitumist erinevates simulatsioonides ja reaalsetes tööolukordades õpitakse märkama ja vältima tüüpilisi delegeerimisvigu.

 

2.  Nõupidamiste juhtimine

Nõupidamised moodustavad suure osa juhtide päevast ning mõnigi ütleb, et need on suurim ajaraiskamine.  Nõupidamiste efektiivsust suurendavad enim oskused nagu eesmärgistamine ja planeerimine, otsustamine, eneseväljendus ja kuulamine.  Lisaks on hea nõupidamise juhtimise eelduseks konkreetsed teadmised nõupidamistest kui unikaalsest kommunikatsioonivormist ja selle ohjamise võtetest.

 

3.  Muutuste juhtimine

Muutuste juhtimine kui tänapäeva juhi üks põhitegevusi hõlmab kõiki põhioskusi ja mitmeid kompleksoskusi (nt. eesmärgistamine ja planeerimine, läbirääkimised, konfliktide lahendamine jms.).  Lisaks peab juht teadvustama, milline dünaamika käivitub muutuste käigus nii indiviidi, grupi kui kogu organisatsiooni tasandil.

 

4.  Strateegiline juhtimine

Strateegia kommunikatsioon on juhi olulisim, samas ka raskeim ülesanne.  Siin põrkuvad juhi mõtted ja eesmärgid – ideaalne maailm ja tegelikud probleemid.  Usume, et tee parema strateegilise juhtimiseni algab iseenda ja organisatsiooni väärtuste mõistmisest.  Sealt edasi tuleb oskus kasutada esilekerkivaid olukordi strateegia ja väärtuste edastamiseks ning oskus kuulata, mõista ja kohandada strateegiat.  Kõike seda pakume strateegilise juhtimise treeningutel.