Opti
Juhtimiskompetentsid
Koostöökompetentsid
Teeninduskompetentsid
Müügikompetentsid
Kasutaja
Salasõna

Väga suure osa inimeste töö on seotud teiste teenindamisega.  Heas töökeskkonnas kujunevad välja erialased oskused ja õiged hoiakud, kuid see võtab omajagu aega. Teie personali õppimise kiirendamiseks oleme loonud mitmeid  teenindajatele suunatud arendusprogramme, mille eesmärgiks on viia õppijani  teenindajatöö universaalsed oskused ja õiged hoiakud.

 

Oleme klassikalise teenindajaoskuste koolituse teemad jaganud baas- ja kompleksoskuste õppetsükliteks. Vastavalt tellija vajadustele viime läbi koolitusi nii allpoolloetletud etappide kaupa kui ka lühendatud koolitusena kõigist teemadest algajale teeninduspersonalile. 

 

 

Teemad ja nende all kasutatavad õppetsüklid

Teenindaja roll:

· Enda juhtimise oskused  · Eesmärgistamine ja planeerimine 

·  Eneseväljendusoskused      · Stressi juhtimine

 

Kontakti loomine kliendiga: 

· Enda juhtimise oskused · Teiste mõistmine

 

Kliendi vajaduste kuulamine:

· Enda juhtimise oskused  ·  Eneseväljendusoskused

· Teiste mõistmine  · Kuulamine

 

Pakutava esitlemine kliendile:

· Enda juhtimise oskused  ·  Eneseväljendusoskused

· Veenmine  · Esinemine

 

Kliendi küsimustele vastamine:

·  Eneseväljendusoskused  · Enda juhtimise oskused 

· Teiste mõistmine  · Konfliktide lahendamine 

 

Otsustamine koos kliendiga:

· Enda juhtimise oskused  · Teiste mõistmine  · Enesekehtestamine 

· Otsustamine

 

Kliendile lubatu elluviimine:

· Enda juhtimise oskused  · Eesmärgistamine ja planeerimine