Opti
Juhtimiskompetentsid
Koostöökompetentsid
Teeninduskompetentsid
Müügikompetentsid
Kasutaja
Salasõna

Müüja töö on töö inimestega. Samuti aga on see töö iseendaga. Tuginedes nelja käitumisstiili mudelile ja praktilisele tööle sadade müügiinimestega, oleme arendanud omanäolise kombineeritud versiooni DISC-müügipsühholoogia, müügitehnikate ja enesejuhtimise kursustest.

 

Oleme mainitud koolitustega aidanud oma klientidel leida võimaluse õpetada müügiinimestele oskusi, millest just neil vajaka  jääb. Samas on meil aga piisavalt kogemusi ülevaatlike müügitehnikate ja -hoiakute koolituste läbiviimisel algajale müügipersonalile.

 

 

Teemad ja nende all kasutatavad õppetsüklid

Müüja roll ja hoiakud:

· Enda juhtimise oskused  · Mõtlemisoskused  · Eesmärgistamine ja planeerimine  · Stressi juhtimine

 

Müügitöö 7 etappi:

1. Eeltöö:

· Enda juhtimise oskused  · Eesmärgistamine ja planeerimine 

· Professionaalne kirjutamine

 

2. Kontakti loomine: 

· Enda juhtimise oskused    · Teiste mõistmine

 

3. Vajaduste kuulamine:

· Enda juhtimise oskused  · Teiste mõistmine   · Kuulamine

 

4. Esitlemine:

· Enda juhtimise oskused  · Veenmine  · Esinemine  · Enesekehtestamine

 

5. Küsimustele vastamine:

· Enda juhtimise oskused  · Teiste mõistmine  · Kuulamine · Läbirääkimisoskused  

· Konfliktide lahendamine 

 

6. Otsustamine: 

· Enda juhtimise oskused  · Teiste mõistmine  · Enesekehtestamine

 

7. Järelteenindus:

· Enda juhtimise oskused  · Eesmärgistamine ja planeerimine

· Professionaalne kirjutamine